"Twoje życie będzie świętem jeżeli potrafisz się cieszyć ze zwykłych codziennych rzeczy" - Phil Bosmans

Dawne dzieje…

Dom Pomocy Społecznej został wybudowany w 1908r. na gruncie kościelnym przez ówczesnego proboszcza Michałkowic ks. Maksymiliana Gerlicha. Został przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych. Do opieki nad starcami ks. Gerlich sprowadził 4 Siostry boromeuszki. Siostry zajmowały się też opieką chorych w domach prywatnych.
h1
Przy Domu powstała Szkoła Gospodarstwa Domowego, w której dziewczęta mogły zdobyć umiejętności potrzebne do prowadzenia domu – gotowanie, haft, prace ręczne.

W latach okupacji hitlerowskiej w Domu przebywały sieroty niemieckie. Siostry i starcy zostali zmuszeni do opuszczenia Domu.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich Dom zajął Polski Czerwony Krzyż wykorzystując pomieszczenia do opieki nad rannymi żołnierzami.
Dzięki życzliwości miejscowej ludności po wojnie Siostry odzyskały Dom, kontynuując wcześniejszą działalność.
W 1953r. Świeckie Zrzeszenie Katolików „Caritas” przejęło Dom, biorąc go pod swój Zarząd i przekształcając na Zakład Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych Kobiet.

h4

Nowa sytuacja polityczna po 1989r. otwiera nowy rozdział w działalności placówki. Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek ponownie przejmuje prowadzenie Domu, poddając Dom gruntownemu remontowi, rozbudowie i adaptacji do nowych wymogów ustawowych.
Kolejne lata działalności, to stopniowe dostosowywanie Domu do wymogów standardowych, określonych w Ustawie o pomocy społecznej.

Kilka lat temu…
Rok 2008 był dla Domu - Rokiem Jubileuszowym – 100 lat istnienia i działalności placówki. Uroczyste obchody rozpoczęła WYSTAWA „Każdy dzień podróżą przez historię” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śl., poświęcona historii Domu. Msza św. dziękczynna za 100 lat działalności została odprawiona w kościele parafialnym w Michałkowicach 08 czerwca 2008r. o godz. 11.00. Obecne były władze Zgromadzenia na czele z Matką Generalną Ezechielą oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na czele z Prezydentem Jackiem Guzy, oraz liczne grono zaproszonych Gości związanych z działalnością Domu. Dnia 30 sierpnia 2008r. w ramach obchodów jubileuszowych odbyło się spotkanie z rodzinami Pensjonariuszek Domu. W ramach spotkania była okazja do podzielenia się tym, co dzieje się w naszym Domu. Można było zwiedzać Dom, obejrzeć okolicznościową Wystawę w pracowni terapii zajęciowej oraz zobaczyć występ artystyczny Mieszkanek przygotowany specjalnie na Jubileusz. Spotkanie to stało się okazją do wielu wspomnień i radosnego bycia z najbliższymi.